ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > رانندگان تاکسی های بیسیم شهر یاسوج، تجمع برای هفتمین بار

رانندگان تاکسی های بیسیم شهر یاسوج، تجمع برای هفتمین بار

رانندگان تاکسی

ایران – رانندگان تاکسی

رانندگان تاکسی های بیسیم شهر یاسوج برای هفتمین بار متوالی  استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.
رانندگان تاکسی های بیسیم شهر یاسوج برای هفتمین بار متوالی در پی افزایش غیرقانونی کمیسیونهای تاکسی بیسیم در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

یکی از معترضین در این تجمع که روز یکشنبه برگزار شد گفت: مشکل ما این است که قانون رعایت نمی‌شود چرا که قانون برای اینها مصوب کرده است که ماهانه ۱۰۰ هزار تومان از آنان دریافت کنند اما آقایان با آشنایی بازی‌هایی فشار می‌آورند به راننده، که ۱۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

 

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment