ایران کارگر > اخبار > دستفروشان و کولبران > درگیری مردم و کولبران با نیروی انتظامی در منطقه مرزی هورامان

درگیری مردم و کولبران با نیروی انتظامی در منطقه مرزی هورامان

درگیری کولبران هورامان

ایران – درگیری کولبران

درگیری مردم و کولبران با نیروی انتظامی در منطقه مرزی هورامان

طی روزهای گذشتە صدها تن از نیروهای گارد ویژە سنندج مرز هورامان به کولبران حمله کرده و اقدام به ضبط گسترده بار کولبران زحمتکش شدند . این امر موجب درگیری شدید میان آنها شد.

شب چهارشنبە ٢٤ خردادماه، چندین دستگاه اتومبیل نیروهای یگان ویژە سنندج بە گردنە تته و اطراف دزلی یورش برده و اقدام بە ضبط دەها تن از اجناس کولبران و کاسبکاران کُرد کردەاند.

این نیروها با اتوبوس‌های شخصی بە محل رفتە و سپس اتومبیل‌های نظامی آمدەاند.

پس از ضبط اموال کولبران و کشتن دو اسب کاسبکاران، کولبران و مردم ناراضی منطقە بە اتومبیل‌های یگان ویژە حملە بردە و اقدام بە شکستن شیشەهای آنها کردند. لازم به ذکر است که روز چهارشنبە ٢٤ خردادماه، نیروهای مسلح ایران در منطقە بیتووش از توابع سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودند.در پی تیراندازی نیروهای مسلح یک کولبر به نام سیروان عزیزی اهل سردشت در دم جان سپرد.

نیروهای مسلح رژیم بدون هیچ گونە هشدار قبلی بە سوی این کولبرها شلیک می کنند.

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment