دوشنبه, مهر ۱, ۱۳۹۸

درباره ما

درباره ما

سایت ایران کارگر برای رساندن صدای کارگران و بازتاب دردها و مطالبات جامعه کارگری ایران دایر شده است.

ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفی و سندیکایی کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمایت کرده و شرایطی که نظام ضدکارگری ولایت فقیه بر جامعه کارگری ایران حاکم نموده را همسان با شرایط برده داری می دانیم.
برای بازتاب خبرها؛ مطالبات و دردهای جامعه کارگری ایران؛ کلیه فعالین کارگری؛ کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران را به همکاری فرامی‌خوانیم.

با ما در آدرس زیر در تماس باشید:

Email: iran.labourer@gmail.com