داستان به‌یادماندنی ذغال فروش حاضرجواب و ناصرالدین شاه - ایران کارگر
ایران کارگر > گوناگون > داستان به‌یادماندنی ذغال فروش حاضرجواب و ناصرالدین شاه

داستان به‌یادماندنی ذغال فروش حاضرجواب و ناصرالدین شاه

ذغال فروش
ایران – گوناگون

ذغال فروش حاضرجواب و ناصرالدین شاه

می‌گویند ناصرالدین شاه در بازدید از اصفهان با کالسکه سلطنتی از میدان کهنه عبور می‌کرد که چشمش به یک ذغال‌ فروش افتاد.
مرد ذغال‌ فروش فقط یک شلوارک به پا داشت و مشغول جدا کردن ذغال از خاکه ذغال‌ها بود و در نتیجه گرد ذغال با بدن عرق کرده و عریان او منظره وحشتناکی را بوجود آورده بود.

ناصرالدین‌شاه سرش را از کالسکه بیرون آورده و ذغال‌‌فروش را صدا کرد. ذغال فروش بدو آمد جلو و گفت: بله قربان.
ناصرالدین شاه با نگاهی به سر تا پای او گفت:
جنهم بوده‌ای؟
ذغال‌فروش زرنگ گفت: «بله قربان!»

شاه از برخورد ذغال‌فروش خوشش آمده و گفت:
چه کسی را در جهنم دیدی؟
ذغال‌فروش حاضر جواب گفت: اینهائیکه در رکاب اعلاحضرت هستند همه را در جهنم دیدم.

شاه به فکر فرورفته و بعد از مکث کوتاهی گفت:
مرا آنجا ندیدی؟

ذغال‌فروش فکر کرد اگر بگوید شاه را در جهنم دیده که ممکن است دستور قتلش صادر شود، اگر هم بگوید که ندیدم که حق مطلب را ادا نکرده است. پس گفت: اعلاحضرتا، حقیقش این است که من تا ته جهنم نرفتم!

البته اگر مرد ذغال فروش تا ته جهنم می‌رفت قطعأ در آینه آینده جهنم، چهره خیلی از دولتمردان کنونی، خیلی از «آقایان» و «آقازاده‌ها»، خیلی از چپاولگران و غارتگران سرمایه مردم و اختلاس‌چی‌های میلیاردی امروز را هم می‌دید.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment