ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > اعلام خواسته‌های فوری کارگران بازنشسته ذوب آهن درتجمع اعتراضی

اعلام خواسته‌های فوری کارگران بازنشسته ذوب آهن درتجمع اعتراضی

تجمع بازنشستگان ذوب آهن
ایران ـ کارگری

اعلام خواسته‌های فوری کارگران بازنشسته ذوب آهن درتجمع اعتراضی

کارگران ذوب آهن در روز شنبه ۲۹ بهمن برای پیگیری خواسته‌هایشان مقابل ساختمان اداری توحید ذوب آهن تجمع کردند.

درخواست‌های فوری کارگران بازنشسته ذوب آهن در آخرین نامه ای که برای مدیر عامل ذوب آهن نوشته بودند بشرح زیر است :
در آخرین نامه به شماره ١٢١٠٠٣۴۶ کانون به مدیر عامل محترم ذوب آهن نوشته شده بود:
١ – انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی دارندگان دفترچه سلامت.
٢ – پرداخت هزینه های انجام شده توسط خود عزیزان از اواخر سال ٩۴ تا دی ماه سال٩۵.
٣ – انعقاد بیمه عمر و حوادث برای سال ٩٧.
۴ – پرداخت و تسویه هزینه تکملی دندانپزشکی از ٩۵/١٢/١ لغایت ٩۶/١٠/١ تا ٧٠ درصد آن ، و ارائه بیلان و عملکرد حساب مربوط به آن ، که نزد بیمارستان شهید مطهری پولاد شهر است.
۵ – پرداخت غرامت همکاران عزیزمان که از مهر ماه سال ٩٣ تا اردیبهشت سال ٩۴ برحمت ایزدی پیوسته اند (رحمه الله علیهم) ، و ذوب آهن یکطرفه قراردادش را با بیمه قطع کرده است.
۶ – پرداخت عیدی.
٧ – پرداخت بن سالی یکبار.
٨ – پرداخت مبلغ حدود شش میلیارد و اندی تومان به صندوق بازنشستگی فولاد جهت برگرداندن و محاسبه ٢ سال میانگین بجای ۵ سال بازنشستگان از تاریخ ٩٣/۴/١ تا تاریخ ٩۴/١١/١ و لغو تعهد اخذ شده غیر قانونی از ایشان.
٩ – انعقاد قرارداد با یکی از بیمه های ایران یا ملت یا … برای دارندگان دفترچه های درمانی فولاد ، تا عزیزان در سر تا سر کشور بتوانند از خدمات آن قرارداد بهرمند گردند.
١٠ – برای برقراری حقوق بازنشستگان تا دی ماه امسال هم قرار شد اقدام نموده ، تا حقوق آن عزیزان پرداخت گردد.

قبلا در اثر فشار اعتراضات این کارگران مصوب شده بود که عیدی و بن کارگران سالی یکبار پرداخت شود و دستور اجرای آن را تا تاریخ دهم اسفند ٩۶ اعلام شده است. و قرار شد تا تاریخ پانزدهم اسفند ٩۶ مجوز اجرایش صادر شود.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment