ایران کارگر > اخبار > دستفروشان و کولبران > دوشنبه ۲۹آبان، حمله نیروی انتظامی به کولبران و کشته و زخمی شدن شماری از کولبران در نوار مرزی پیرانشهر

دوشنبه ۲۹آبان، حمله نیروی انتظامی به کولبران و کشته و زخمی شدن شماری از کولبران در نوار مرزی پیرانشهر

حمله نیروی انتظامی به کولبران
ایران – کولبران

امروز دوشنبه ۲۹آبان، حمله نیروی انتظامی به کولبران و کشته و زخمی شدن شماری از کولبران در نوار مرزی پیرانشهر

بنابر اخباری که بدست ما رسیده است، امروز دوشنبه ۲۹ مهردر جریان حمله نیروی انتظامی و در دو رویداد شماری از کولبران کشته و زخمی شده اند و از سرنوشت تنی چند از آنان اطلاعی در دست نیست.هجوم به کولبران عکس حسن مرادی

امروز دوشنبه ۲۹ آبان ماه دسته ای از کولبران به کمین نیروهای انتظامی افتاده و مورد حمله و تیراندازی قرار گرفتند. در نتیجه این حمله گفته میشود، تاکنون یک کولبر بنام حسن مرادی اهل “امن آباد ” از توابع پیرانشهر جان خود را از دست داده و دو تن دیگر به اسامی رحمان محمود نژاد و سمکو احمدی زخمی شده اند.

آتشباری نیروهای انتظامی علیه کولبران آنچنان شدید بوده است که کولبران پراکنده و مخفی شده اند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. خانواده شماری از آنان سراسیمه و نگران و برای اطلاع از سرنوشت بستگانشان بسوی بیمارستان پیرانشهر سرازیر شده اند.

در رویدادی دیگر در نوار مرزی” کانی خدا” کولبر دیگری بنام “لقمان واحدی ” روی مین رفت و یک پای خود را از دست داد.

یک هفته از وقوع زلزله ویرانگر کردستان می گذرد. نیروهای دولتی در حالیکه حاضر به هیچگونه امداد رسانی به زلزله زده گان نیستند، اما کولبران را بیرحمانه به تیر می بندند.

اخبار تکمیلی در باره حمله و تیراندازی به کولبران

خبرهای دریافتی در باره رویدادی امروز دوشنبه ۲۹ آبانماه حاکی از آن است کولبرانی که مورد حمله و تیراندازی نیروهای رژیم قرار گرفته بودند، دو گروه بودند. گروهی در نقطه ای بنام “دستاره” و دسته ای دیگر در نقطه ای بنام “شوانی شیخ”

حجم آتشباری آنان را آنچنان و  حشتزده کرده بود که متفرق و شماری از آنان ناپدید شده اند و تنی چند که گویا مجروح هستند به روستاهای اطراف پناه برده اند. بمحض دریافت اخبار تازه تر افکار عمومی را در جریان قرار خواهیم داد.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment