ایران کارگر > ویدئو > حمایت رانندگان شرکت واحد از رضا شهابی با روشن کردن چراغ اتوبوس‌هایشان

حمایت رانندگان شرکت واحد از رضا شهابی با روشن کردن چراغ اتوبوس‌هایشان

ایران – فعالین کارگری

حمایت رانندگان شرکت واحد از رضا شهابی با روشن کردن چراغ اتوبوس‌هایشان

ماموران نیروی انتظامی در هراس از گسترش حمایت رانندگان شرکت واحد از زندانی سیاسی رضا شهابی در ایستگاه‌های اتوبوس مستقر شدند

بدنبال این حرکت اعتراضی راننـدگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،  ماموران نیروی انتظامی در هراس از گسترش حمایت راننـدگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه از کارگر زندانی رضا شهابی عضو سندیکای رانندگان شرکت واحد و برای مقابله با این حرکت اعتراضی، در ایستگاه‌های اتوبوس در نقاط مختلف تهران  مستقر شدند.

همچنین مدیریت سامانه چهار به رانندگانی که چراغ اتوبوس را روشن می کنند میگوید شما نمیخواهد کار کنید و اتوبوس را به توقفگاه ببرید.

علیرغم استقرار مأموران نیروی انتظامی و تهدید راننـدگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تا ساعت دریافت این گزارش، راننـدگان به این تهدیدات وقعی ننهادند و به حرکت اعتراضی خود در همبستگی با کارگر آزاده رضا شهابی ادامه دادند.

بدنبال این حرکت گسترده و وسیع که توسط عموم رانندگـان اتوبوسها به اجرا درآمد انبوه ماموران امنیتی برای جلوگیری از حمایت رانندگـان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه از کارگر زندانی  رضا شهابی که در سی و سومین روز از اعتصاب غذا بسر می‌برد در خطوط شرکت واحد بسیج شده و اقدام به تهدید رانندگان نمودند.مأمورین امنیتی  با به صدا درآوردن آژیر‌ سعی در ایجاد رعب و وحشت در میان رانندگان دارند اما با بی اعتنایی کامل و همبستگی تمام عیار این رانندگان مواجه شدند.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment