ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > اظهارات فریبکارانه مدیر عامل شرکت برای جلوگیری از اعتراض رانندگان

اظهارات فریبکارانه مدیر عامل شرکت برای جلوگیری از اعتراض رانندگان

اعتراض رانندگان
ایران – کارگری

اظهارات فریبکارانه مدیر عامل شرکت برای جلوگیری از اعتراض چراغ روشن رانندگان

روز چهارشنبه ۲ اسفند ماه، رانندگان شرکت واحد اعلام کرده اند؛ در روز یکشنبه ششم اسفند در اعتراض به تهاجمات وسیع مدیریت نسبت به قطع مطالبات به حق‌شان چراغ های اتوبوس خود را در طی روز روشن خواهند کرد.

وعده های غیرواقعی مدیریت شرکت واحد به دلیل هراس از اعتراض و خشم رانندگان برای فریبکاری و جلوگیری از اعتراض رانندگان کسی را فریب نمی‌دهد. شورای اسلامی کار فرمایشی در حمایت از مدیریت، وعده های غیرواقعی وی را در کانال های تلگرامی خود نشر می دهد تا با فریب رانندگان مانع از اعتراض روشن کردن چراغ اتوبوس ها در طی روز گردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از رانندگان و کارگران می خواهد؛ به فریب ترفند مدیریت توجه نکنند و چنانچه مطالبات‌شان تا روز یکشنبه پرداخت نگردد؛ چراغ های اتوبوس خود را روشن کنند.

در کانال های تلگرامی شورای اسلامی کار فرمایشی، در مورد وعده های غیر واقعی مدیر عامل چنین نوشته:
پاسخ مدیرعامل اتوبوسرانی درخصوص مطالبات کارکنان
شوراهای اسلامی کار اتوبوسرانی روز یکشنبه مورخه 29/11/96 پیگیر آخرین اقدامات صورت گرفته درخصوص مطالبات کارکنان از مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شدند.
ایشان درپاسخ به نمایندگان مبنی بر تاخیر در تهیه لباس فرم کارکنان گفتند ؛ مشکلات نقدینگی وتمرکز خرید سامانه ها بصورت یکپارچه بوده که تاریخ برگزاری مناقصه آن 6/12/96 می باشد.

همچنین درپاسخ به معوقات حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت وزیان‌آور کارگران بازنشسته وپاداش پایان خدمت به آنان اظهار داشتند؛ مبلغی بصورت علی الحساب به بیمه پرداخت شده که بزودی تعدادی از همکاران بازنشسته تسویه حساب خواهند کرد. و تعداد دیگر نیز طی مذاکراتی که با مدیران شهرداری در این خصوص داشتیم و مقرر گردید مبلغی بابت حق بیمه 4 درصد سخت وزیان آور وپاداش سنوات ازشهرداری دریافت کنیم تا همه افراد بازنشسته نیز بتوانند تا قبل از پایان سال تسویه حساب کنند .

ایشان در پاسخ به بن‌های معوق شده کارکنان گفت؛ درخصوص بن‌های معوقه نیز مذاکراتی با مدیران شهرداری صورت گرفت که ما توضیحاتی مبنی براینکه این پرداختها وشارژها درشرکت واحد به صورت مستمر پرداخت می شده و به صورت عرف وعادت درآمده است.
شرکت واحد نیز همانند شهرداری وطبق دستوالعمل این پرداختها را انجام می داده که در بودجه سالیانه نیز پیش‌بینی شده است.
که متاسفانه چند ماهی است که طبق جدول ودرمناسبتهای مختلف طبق روال پرداخت نشده است که پرسنل از این بابت گله‌مند هستند که ما جدول معوقات را به آنها دادیم که مقررگردیده بعد از پرداخت عیدی بن های معوقه نیز درصورت امکان پرداخت شود.

همچنین مدیرعامل اتوبوسرانی درخصوص کت شلوار و(شکلات ) پایان سال کارکنان طبق پیمان دسته جمعی اتوبوسرانی نیز اعلام کردند طبق سال گذشته وتوافق به عمل آمده با نمایندگان کارگران امسال نیز مبلغ ریالی آن پرداخت میشود.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment