چهارشنبه, خرداد ۱, ۱۳۹۸

“جدول رشد قیمت بلیط سینما از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷ ـ رشد ۶هزار برابری طی ۴۰ سال” is locked جدول رشد قیمت بلیط سینما از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷ ـ رشد ۶هزار برابری طی ۴۰ سال