جان‌باختن دو کولبر اهل سلماس با شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرزهای استان ارومیه

جان‌باختن دو کولبر

كامنت گذارى