ایران کارگر > گوناگون > «تین» کودک سرطانی کـه بـه جهان درس انسانیت داد

«تین» کودک سرطانی کـه بـه جهان درس انسانیت داد

تین کودک سرطانی هلندی
ایران – گوناگون

«تین» کودک سرطانی کـه بـه جهان درس انسانیت داد

يک پسر شش هفت ساله هلندی به نام «تین» که بعد از سردرد و آزمايشهای مختلف فهميدند به سرطان مغز مبتلاست وكاری نمی شود برايش كرد وحداكثر يک سال ديگر زنده است.

اما وقتی پدر و مادر او با كمک دكتر وپرستاران و روانپزشک خواستند “تين” را برای مراحل بعدی بيماری و رسيدن مرگ آشنا كنند و پرسيدند آخرين آرزويش چيست؟ تا در اين مدت كمي كه باقی مانده عملی شود؟ او گفت میخواد كمک كند تا بقيه بچه های مريض نميرند.

وقتی آنها از تین پرسيدند خوب چه كار می خواهی بكنی؟
جواب داد كار كنم وپول بگيرم و قلكم را پركنم.

كاری كه بلد بود لاک زدن ناخن های مامان و بابا و پدر ومادر بزرگ و پرستاران بيمارستان و …گرفتن چند يورو از هركدام وانداختن توی قلكش بود..

او می خواست پولش به ١٠٠ يورو برسد و برود بدهد به صليب سرخ. تين وخانواده اش ساكن شهر بردا BEREDA هلند هستند. در همين ماه دسامبر كه با پدرش رفته بود بازارچه كريسمس محلی پدرش داستان را برای يك خبرنگار محلی راديو تعريف كرد.
اینجا خبرنگار گفت چرا همه كمک نكنيم كه تين به آرزويش برسد. برنامه ای از راديو پخش كرد و با مقامات شهر قرار گذاشت كه توی همان بازارچه يک اطاقک شيشه ای بگذارند و مردم بيايند تا تين ناخن هايشان را لاک بزند و مبلغی كمک كنند و از همينجا طوفان راه افتاد.

كمپينی كه با لاک زدن تين آغاز شد همه هلند را فراگرفت وصدها كودک مثل او دست پدر و مادر و فک و فاميل را لاک زدند وتنها در يک روز ٧٠٠ هزار يورو پول جمع شد.

از ورزشكاران تيمهای ملی تا خواننده وهنرپيشه و افراد عادی ومعروف وحتی سياستمداران ناخن هايشان را لاک زدند و صدها هزارعكس در اينستاگرام و هشتک در توئيتر پول به همراه آورد. تا حالا بيش از يك ميليون و ٨١٣ هزار يورو جمع شده وادامه دارد

هرسال بيش از ٩٠٠ هزار كودک در كشورهای توسعه نيافته به دليل كمبود امكانات پزشكی و دارو از بيماری های عفونت ريه وعوارض آن می ميرند. دارو و چادر وماسكهای اكسيژن و آموزش پزشكان برای تشخيص به موقع بيماری می تواند جان آنها را نجات دهد. تمام پول اين كمپين برای نجات اين بچه ها خرج خواهد شد. تین تابستان آينده را نخواهد ديد اما ده ها هزار كودک به جای او زندگی خواهند كرد

..‌. و اما چند روز پيش تین فوت كرد.

ويلم الكساندر پادشاه هلند و مارک روته كه قبلا در كمپين لاک شركت كرده بودند ، پيام تسليت فرستادند
بيش از ٢/٤ ميليون يورو فقط توسط تين تو اطاقک شيشه ای جمع آوری شد.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment