تهران پنجشنبه‌شب ۱۴دی سه‌راه جمهوری ولیعصر شعار تظاهرکنندگان مرگ بر خامنه‌ای کلیپ - ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > تهران پنجشنبه‌شب ۱۴دی سه‌راه جمهوری ولیعصر شعار تظاهرکنندگان مرگ بر خامنه‌ای کلیپ

تهران پنجشنبه‌شب ۱۴دی سه‌راه جمهوری ولیعصر شعار تظاهرکنندگان مرگ بر خامنه‌ای کلیپ

ایران – اجتماعی – تظاهرات

تهران پنجشنبه‌شب ۱۴دی سه راه جمهوری ولیعصر شعار تظاهرکنندگان مرگ بر خامنه‌ای

 در این کلیپ جمعیت هزاران نفره جوانان تهران دیده می شوند که درسه راه جمهوری ولیعصر شعارهای ضد حکومتی سر می دهند آنها شعار می دهند : مرگ بر خامنه ای

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment