تهران ؛ پیوستن بازار فرش فروشان تهران به اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران ، ۱۶مهر – کلیپ