ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟ تظاهرات خشمگینانه کشاورزان اصفهان امروز پنجشنبه۱۷اسفند

روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟ تظاهرات خشمگینانه کشاورزان اصفهان امروز پنجشنبه۱۷اسفند

ایران – کارگری

روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟ تظاهرات کشاورزان اصفهان امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند

کشاورزان زحمتکش  اصفهان در اعتراض به بی‌‌آبی تظاهرات کردند این کشاورزان معترض که برخی از آنان کفن پوشیده بودند شعار می‌دادند:

روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟

کشاورزان معترض گفتند: دولت حسن روحانی با شعار زاینده رود به مردم دروغ گفت و استاندار کنونی اصفهان هم کاری برای کشاورزان انجام نداده است.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment