ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > ترانه نوروزی پنجره باز می شـود ، بوی بهار می رسد ؛ نوروز۱۳۹۷مبارک – کلیپ

ترانه نوروزی پنجره باز می شـود ، بوی بهار می رسد ؛ نوروز۱۳۹۷مبارک – کلیپ

ایران – گوناگون 

ترانه نوروزی پنجره باز می شـود ، بوی بهار می رسد ؛ نوروز۱۳۹۷مبارک – کلیپ

متن ترانه پنجره باز می شود بوی بهار می رسد

پنجره باز می شـود ، بوی بهار می رسد مزرعه سبز میشود ، غنچه گل می شکفد باد بهار مـــی وزد ، مــــژده که یار میرسد باد بهار مـــی وزد ، مــــژده که یار میرسد دف خـروش میکــند ، شهر ز شوق می طپد چشـمه برون میزند ، آب روان مــــــی شود نـــی صــدا می زند ، شور به پا می کــــــتد پیر جوان می شـود ، رقص ســماع می کند خورشید آسمان عشق ، صبـــح طلوع می کند بلبل نغمـه خوان غشق ، نغمـه دوباره سر دهد میکـــــــده باز می شود ،تشنه به آب می رسد ابر ســــــیاه میـــــــــرود ،یــــــار به یار می رسد باد بهـار مـــی وزد ،مـــــژده که یار میرسد باد بهـــار مـــی وزد ،مـــــژده که یار میرسد وقتی که ماه نمایان شـــــــــود دلامون سـتاره بارون میشــــود وقتـــــی تاریکی بپایان رســــد همه جا غرق تماشا می شود دف خـروش میکــند ، شهر ز شوق می طپد چشـمه برون میزند ، آب روان مــــــی شود نـــی صــدا می زند ، شور به پا می کــــــتد پیر جوان می شـود ، رقص ســماع می کند خورشید آسمان عشق ، صبـــح طلوع می کند بلبل نغمـه خوان غشق ، نغمـه دوباره سر دهد میکـــــــده باز می شود ،تشنه به آب می رسد ابر ســــــیاه میـــــــــرود ،یــــــار به یار می رسد باد بهار مـــی وزد ، مــــژده که یار میرسد

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment