تحریم انتخابات شورای اسلامی کار ؛ پیام مهم اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکت واحد - ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > تحریم انتخابات شورای اسلامی کار ؛ پیام مهم اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکت واحد

تحریم انتخابات شورای اسلامی کار ؛ پیام مهم اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکت واحد

تحریم انتخابات شورای اسلامی کار
ایران ـ کارگری

تحریم انتخابات شورای اسلامی کار ؛ پیام مهم اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکت واحد

با تحریم متحدانه هر مرحله از انتخابات شورای اسلامی کار، سندیکای مستقل خود را پاس داریم

روز دوشنبه ۲۵تیرماه ۱۳۹۷ یک پیام مهم از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران خطاب به کارگران شرکت واحد اتوبسرانی تهران و حومه در باره تحریم انتخابات شورای اسلامی کار صادر شد. در این فراخوان به تحریم انتخابات شورای اسلامی کار  آمده است که با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور و توازن قوای موجود، شرایط بیش از هر زمان دیگری برای نفی و برچیده شدن شوراهای اسلامی کار از مراکز تولیدی و خدماتی و خیز برداشتن به سوی برگزاری مجمع عمومی سندیکا مهیاست. نظر به اهمیت این پیام ذیلا توجه شما را به آن جلب می‌کنیم:

به دنبال درج آگهی ثبت نام داوطلبان هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی مدیریت این شرکت در برخی سامانه‌های شرکت واحد تهران، نهادی که خود را سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می‌نامد، در کانال تلگرامی خود، کارگران شرکت واحد را دعوت به رای‌دادن به برخی کاندیداها کرد و بدین ترتیب نفس وجودی شورای اسلامی کار در شرکت واحد را به رسمیت شناخت.

بر کسی، بویژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پوشیده نیست که سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تقابل و در نفی وجود شوراهای اسلامی کار در شرکت واحد با جانفشانی هزاران کارگر و به زندان افتادن صدها نفر از آنان شکل گرفت و در طول سال‌های اولیه شکل‌گیری خود، منشا دستیابی کارگران این شرکت به بسیاری از مطالبات بر حق‌شان شد.

اما بدنبال سرکوب‌های گسترده و به زندان‌انداختن بسیاری از فعالین سندیکا، این تشکل مستقل و نوپا به مرور زمان، آنچنان که باید نتوانست به وظایف خود در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمل کند و در پی این وضعیت، در دوره‌های گذشته، افراد مختلفی با هدف حفظ سندیکا سرنوشت آنرا بدست گرفتند و با مقاومتی ستودنی هیچگاه در مسیر به رسمیت شناسی شورای اسلامی کار، قدم بر نداشتند.

با این حال و علی‌رغم سال‌ها مقاومت، اینک در غیاب دخالت مستقیم و ایفای نقش از سوی بدنه کارگری شرکت واحد تهران، کسانی سرنوشت این سندیکا را بدست گرفته‌اند که به دنبال راه افتادن در پایانه‌های شرکت واحد، برای جمع آوری رای به دولت ضد کارگری روحانی  و بازخواست از برخی فعالین کارگری شناخته شده به دلیل عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، پا را فراتر نهاده و با دعوت از کارگران شرکت واحد برای رای دادن به افراد مورد نظرشان در انتخابات هیات تشخیص  کاندیداهای شورای اسلامی کار، عملا وجود این تشکل ضد کارگری را در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به رسمیت شناختند.

شوراهای اسلامی کار همانگونه که خود شما یاران در شرکت واحد تهران واقف هستید، بنا بر تعریف و ساز و کارشان، شوراهایی ضد کارگری هستند که پس از انقلاب ۵۷، آنرا با ضرب و زور و سرکوب بر گرده ما کارگران سوار کردند و در طول ۴۰ سال گذشته، این تشکل‌ها بویژه کانون عالی شوراهای اسلامی کار، همدست و همراه تمام سیاست گذاری‌ها و سیاست‌های اجرایی بودند که امروزه در نتیجه آنها  بدیهی‌ترین حقوق انسانی ما کارگران، در ابعادی به غایت ضدانسانی، پایمال شده است.

تشکل کارگری و کسانی که ما کارگران آنها را به عنوان نماینده‌های خود جهت دفاع از منافع‌مان انتخاب می‌کنیم، تنها در صورتی منافع ما را نمایندگی خواهند کرد که فقط با رای مستقیم و آزادانه خود ما کارگران انتخاب شوند نه اینکه نماینده‌هایی از سوی وزارت کار  و وزارتخانه‌ای که محل کار ما زیر مجموعه آن است به عنوان دو رای در برابر یک رای از طرف ما کارگران، تحت عنوان هیات تشخیص صلاحیت، آن هم با استعلام از نهادهای امنیتی، اراده خود را در انتخاب نماینده‌هایمان به ما تحمیل کنند.

کارگران و یاران در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه!

شما برگ درخشانی از مقاومت و پایداری در نفی شوراهای اسلامی کار و ایجاد سندیکای مستقل در محیط کار را در جنبش کارگری ایران در سال  ۱۳۸۴به منصه ظهور رساندید.

اینک و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور و توازن قوای موجود، شرایط بیش از هر زمان دیگری برای نفی و برچیده شدن شوراهای اسلامی کار از مراکز تولیدی و خدماتی و خیز برداشتن به سوی برگزاری مجمع عمومی سندیکا مهیاست. تحریم متحدانه انتخابات هیات تعیین صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی کار و به دنبال آن، تحریم یکپارچه انتخابات شورای اسلامی کار شرکت واحد، یک گام مهم و بزرگ در حیات بخشیدن به سندیکایی است که با خون دل و رنج و مرارت فراوان و زندان و سرکوب در سال ۱۳۸۴ اقدام به ایجاد آن کردید.

متحد و یکپارچه، پیش بسوی تحریم انتخابات شورای اسلامی کار و برگزاری مجمع عمومی سندیکا!
مستحکم باد همبستگی سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۷

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment