ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی نهال گل

تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی نهال گل

nahal co photo

ایران – اعتراضات کارگری

کارگران کارخانه روغن نباتی “نهال گل” بروجن در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان تجمع کردند.

حدود 200 نفر از کارگران شرکت نهال گل بروجن واقع در استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه حقوق، حق بیمه و سایر مطالباتشان مقابل درب فرمانداری رژیم تجمع کردند. سال گذشته نیز کارگران کارخانه نهال گل بروجن در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود به مدت چند روز اعتصاب کرده و کار را تعطیل کرده بودند.

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment