ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > تجمع کارگران خدماتی شهرداری خرمشهر

تجمع کارگران خدماتی شهرداری خرمشهر

protest picture

ایران- اعتراضات کارگری

روز9خرداد، حدود 50 کارگر خدماتی شاغل در بخش های مختلف شهرداری خرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق و عیدی دست به تجمع مقابل منطقه آزاد اروند زدند. كارگران معترض گفتند در هوای گرم و شرجی خرمشهر از صبح تا دیر وقت، مشغول نظافت و کار هستیم به امید آنکه حداقل برای خانواده روزی حلال ببریم، ولی همین حقوق کم نیز به موقع پرداخت نمی شود.

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment