ایران کارگر > ویدئو > تجمع و تحصن اخیر غارت شدگان کرمان؛ مجموعه کلیپ

تجمع و تحصن اخیر غارت شدگان کرمان؛ مجموعه کلیپ

ایران – تجمع مالباختگان 

تجمع و تحصن غارت شدگان کرمان؛ مجموعه کلیپ

 به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment