حقوق ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه؛ شعار تجمع بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه

حقوق ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه؛ شعار تجمع بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه

كامنت گذارى