ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > تجمع اعتراضی کارگران معدن سرب و روی انگوران و متقاضیان کار

تجمع اعتراضی کارگران معدن سرب و روی انگوران و متقاضیان کار

kargaran bikar

ایران اعتراضات کارگری

صدها تن از کارگران اخراجی معدن سرب و روی انگوران و متقاضیان کار این منطقه به طور همزمان مقابل این مجتمع تجمع کردند و اعتراضشان را نسبت به بیکاری بنمایش گذاشتند.

تجمع کنندگان به وضعیت شغلی و وجود بیکاری در این منطقه اعتراض کردند. گفتنی است در تاریخ 21 فروردین ماه سال 96 نیز کارگران بیکار شده معدن سرب و روی انگوران و جوانان بیکار این منطقه با تجمع مقابل این معدن و مسدود کردن مسیر تردد وسایل نقلیه، مانع بارگیری کامیون ها شده بودند. معدن سرب و روی انگوران در منطقه “دندی” شهرستان ماهنشان استان زنجان واقع شده است.

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment