ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مرند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مرند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه

عکس تجمع کارگران

ایران – تجمع اعتراضی

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مرند

به گزارش منتشره، صبح روز چهارشنبه شماری از کارگران شهرداری مرند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش، حدود ۳۵۰ نفر از کارگران معترض شهرداری مرند در استان آذربایجان غربی که قراردادهای آنها به اتمام رسیده با برپایی تجمع مقابل شهرداری این شهر خواستار تمدید قراردادهای کاری و پرداخت ۳ ماه دستمزد معوقه خود شدند. به گفته کارگران معترض شرکتهای پیمانکاری به بهانه پرداخت نشدن به موقع صورت وضعیت‌های مالی از پرداخت دستمزدهای آنها خودداری می کنند.

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment