ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > قرار تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان‌تایر ۹۶/۱۱/۱مقابل وزارت صنعت‌و‌معادن

قرار تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان‌تایر ۹۶/۱۱/۱مقابل وزارت صنعت‌و‌معادن

تجمع بازنشستگان کیان تایر
ایران ـ کارگری

قرار تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان‌تایر  ۹۶/۱۱/۱ مقابل وزارت صنعت‌و‌معادن

بنا بر خبر دریافت شده، کارگران بازنشسته کیان تایر اعلام کردند که ساعت ۹،۳۰ صبح روز یکشنبه اول بهمن‌ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواست‌هایشان دست به تجمع در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند زد.

کارگران کیان تایر در طول سال‌های گذشته بارها در اعتراض به عدم پرداخت سنوات خود در مقابل کارخانه و وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به تجمع زده و خواهان پرداخت سنوات خود شده اند. آنان آخرین بار، روز ۲۷ آذرماه ۹۶، در مقابل این وزارتخانه که توام با حضور نیروهای گارد ویژه بود دست به تجمع زدند که در پی این تجمع، مسئولین  وزارت صنعت و معدن با صدور حکمی حضور مستمر نماینده‌های این کارگران در جلسات مدیریت کارخانه و نظارت بر ورود و خرج وجوه نقدی به شرکت را رسمیت دادند؛ اما با این حال در طول یکماه گذشته هیچ اقدام موثری از سوی مدیریت کارخانه برای پرداخت سنوات کارگران بازنشسته کیان تایر انجام نشده است و آنان اعلام کرده اند جهت پیگیری مطالبات خود، ساعت ۹،۳۰ صبح روز یکشنبه اول بهمن ماه بار دیگر دست به تجمع در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند زد.

۴۰۰ کارگر کارخانه کیان تایر که از سال ۱۳۹۲ بتدریج بازنشسته شده اند و هر یک ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان از شرکت طلبکار هستند؛ علیرغم گذشت چندین سال هنوز موفق به دریافت مطالبات خود نشدهٰ‌اند. طبق تعهدی که کارفرما حین بازنشستگی این کارگران داده بود، قرار بود مطالبات سنواتی آنان بصورت ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شود؛ اما مسئولین این کارخانه که هم اکنون تحت اختیار سازمان حمایت از صنایع قرار دارد، شش ماه است از پرداخت همین مقدار ناچیز ماهیانه نیز خودداری کرده و اعتراضات هفته‌ها و ماه‌های گذشته کارگران بازنشسته کیان تایر، تاکنون  نتیجه‌ای نداده است.

عدم پرداخت یکجای سنوات کارگران بازنشسته کیان تایر و اقساطی کردن پرداخت آن، یک دزدی آشکار از دسترنج سالیان دراز این کارگران است که اینک سازمان حمایت از صنایع که مسئولیت کارخانه را بر عهده دارد، حتی از پرداخت آن نیز خودداری می‌کند.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment