ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > بیانیه فعالین صنفی معلمان – کارگران برای آزادی معلم زندانی اسماعیل عبدی

بیانیه فعالین صنفی معلمان – کارگران برای آزادی معلم زندانی اسماعیل عبدی

بیانیه برای آزادی عبدی

ایران – بیانیه کارگری

بیانیه ٢۴نفر از فعالین صنفی معلمان – کارگران برای آزادی معلم زندانی اسماعیل عبدی

روز چهارشنبه سوم خرداد ماه سال جاری؛ جمعی از فعالین صنفی معلمان و کارگران؛ در حمایت از آزادی معلم زندانی آقای اسماعیل عبدی؛ بیانیه ای صادر کردند که مورد حمایت هزاران معلم و کارگر ایرانی در سراسر کشور قرار گرفت،که به مراجع ذیربط قانونی تحویل داده شد.

و از شما دعوت می کنیم که به بخشهایی از این بیانیه صنفی معلمان – کارگری توجه کنید:

در طی این ۲۶روز اعتصاب عبدی ده ها تشکل صنفی و مدنی طی بیانیه هایی ضمن حمایت از مطالبات عبدی خواستار توجه مقامات بوده اند. نظر به شرایط خطیر جسمانی  و همچنین عوارض اعتصاب طولانی مدت اسماعیل عبدی و همچنین خواست ده ها هزار نفر برای رسیدگی به وضعیت این معلم برجسته، ما معلمان و کارگران بعنوان امضا کنندگان این بیانیه ضمن پای فشردن بر آزادی بی قید و شرط ایشان خواستار برچیده شدن اتهامات امنیتی از پرونده های قضایی ایشان و کلیه فعالین صنفی و مدنی هستیم.

بدیهی است چنانچه این خواست ما مورد توجه مقامات اجرائی و قضائی کشور قرار نگیرد ما حق اعتراضات گسترده از قبیل تجمع و تحصن و اعتصاب غذا در مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی را در برابر دوربین های رسانه ای برای خود محفوظ میداریم  و بدین وسیله اعلام میکنیم در صورت عدم آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل عبدی و توجه به خواست میلیونها کارگر و معلم مبنی بر پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی، مسئولیت تبعات اقدامات اعتراضی‌تر ما بر عهده مقامات دولت جمهوری اسلامی است.

اسامی چند تن از امضاکنندگان این بیانیه از این قرار است:

-شاپور احسانی راد /کارگر

-شیث امانی/کارگر

-بهنام ابراهیم زاده /کارگر

-محمد جراحی/کارگر

-هاشم خواستار/معلم

-واله زمانی/کارگر

-محمود صالحی /کارگر

-جعفرعظیم زاده/کارگر

-پروین محمدی /کارگر

-علی نجاتی/کارگر

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment