ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > مجازات یک متهم: خرید وسیله گرمایشی و تحویل به ارگانهای دولتی به بهانه کمک به زلزله زدگان!

مجازات یک متهم: خرید وسیله گرمایشی و تحویل به ارگانهای دولتی به بهانه کمک به زلزله زدگان!

زلزله
ایران – اجتماعی

مجازات یک متهم: خرید وسیله گرمایشی و تحویل به ارگانهای دولتی به بهانه کمک به زلزله زدگان!

در شرایطی که مردم زلزله زده کرمانشاه از اهمال و کوتاهی دولت در یاری به آنها، به ستوه آمده اند،‌به یک نمونه حکم دادگاه حکومتی در مجازات یک متهم مواد مخدر توجه کنید که او را به کمک اجباری به هموطنان زلزله زده از طریق ارسال کمک خود به دولت، محکوم نموده است!!!

متن حکم دادگاه که در تاریخ 27/08/96 تنظیم شده ، به شرح زیر است: فریب در کمک به زلزله زدگان
آقای…………….فرزند……….به نشانی لرستان–کوهدشت ……
اتهام ها:
۱.خرید و فروش مواد مخدر
۲.مشارکت در حمل و نگهداری یک گرم و بیست و پنج سانت هروئین و بیست سانت شیشه.
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای ………… فرزند ………… متولد ۱۳۷۳ ، شیعه ، مجرد، فاقد سابقه کیفری موثر آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر مشارکت در نگهداری یک گرم و بیست و پنج سانت هروئین و بیست سانت شیشه موضوع کیفرخواست شماره……………. صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت ، دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف مواد و برگ توزین مواد مخدر و اظهارات متهم مبنی بر اینکه آقای ……. مواد را به وی داده و گفته است چند لحظه آن را بگیر که در همین لحظه مامورین وی را بازداشت کرده اند و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه و صحت انتساب آن به متهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به بند 3 ما ده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر نامبرده را به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. لیکن با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم و جوان بودن وی و پیش بینی اصلاح وی درآینده و تعهد نامبرده مبنی بر عدم ارتکاب جرم عمدی و با عنایت به معایب مجازات حبس و جلوگیری از انگ مجرمانه بر فرد و بازگشت وی به اجتماع در آینده ، مجازات حبس وی را به مدت یک سال مستند به مواد ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۶، ۵۰ و۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به حالت تعلیق مراقبتی درآورده تا باتوجه به تعهد نامه نامبرده مبنی بر انجام دستور دادگاه در طی 48 ساعت از تاریخ ابلاغ رای و در راستای افزایش احساس نوع دوستی که خود یک آموزش اخلاقی جهت ارتقاء و ترویج روش صحیح زندگی در اجتماع می باشد و کمک به هموطنان زلزله زده حادثه اخیر کرمانشاه ، نسبت به تهیه وسایل گرمایشی به مبلغ حداقل پنجاه میلیون ریال و تحویل آن به مراجع ذیربط درا سرع وقت اقدام و رسید آن را تحویل اجرای احکام کیفری نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی و انجام دستورات دادگاه و رعایت تدابیر قانونی محکومیت وی بلا اثر گردد. بدیهی است که مجازات های جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقی است . رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد و پرونده در خصوص متهم دیگر مفتوح به رسیدگی است.

این احکام غیر انسانی که نوعی اخاذی دولتی محسوب می‌شود، در شرایطی است که کاروان کمک رسانی سنگین جمهوری اسلامی اولین کاروانی بود که به شهر ابوکمال در سوریه رسید. به‌گفته ناظران مطلع، بخشی از کمکهای اهدایی مردم برای زلزله زدگان استانهای غرب کشور که نهادهای دولتی با زور و اجبار و ممانعت از تحویل مستقیم آنها به مردم داغدار مناطق غربی، آنها را تحویل گرفتند نیز برای اهالی ابوکمال در سوریه ارسال شده است.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment