بلاتکلیفی ۲۰۰ کارگر شاغل در شرکت سازنده مخازن تحت فشار سانکا بدنبال تعطیلی این شرکت

بلاتکلیفی ۲۰۰ کارگر

كامنت گذارى