برخورد وحشیانه ماموران شهرداری با خانم دستفروش و گریه‌این خانم‌محروم- آمل کلیپ - ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > برخورد وحشیانه ماموران شهرداری با خانم دستفروش و گریه‌این خانم‌محروم- آمل کلیپ

برخورد وحشیانه ماموران شهرداری با خانم دستفروش و گریه‌این خانم‌محروم- آمل کلیپ

ویترین جمهوری اسلامی

برخورد وحشیانه ماموران شهرداری با خانم دستفروش و گریه‌این خانم‌محروم- آمل کلیپ

از کوزه همان طراود که در او است، هر روز از گوشه و کنار شهرهای مختلف، خبر و کلیپی از برخوردهای وحشیانه مأموران شهرداری با دستفروشان شریف و زحمتکش منتشر می شود. صحنه‌های زشتی که عرق شرم بر پیشانی هر انسان با وجدان و آزاده‌ای می نشاند. برخوردهایی که فقط بیانگر عمق رذالت و پستی مسئولین و مقامات در حاکمیت عده ای دزد و غارتگر است.راستی این بانوی شریف دستفروش هموطن چه کند؟ مگر در مملکت ما برای امثال او کار پیدا می شود؟ پس او چگونه گذران زندگی کتد؟ خودش چه زیبا و صادقانه می‌گوید :‌ « دزدی کنم ؟ . . . ؟ اما دریغ که در کشور ما هیچ مقام و مسئولی پاسخگو نیست. درود بر این بانوی هموطن و همه بانوانی که در مقابل ظلم و ستم تحمیل شده ایستادگی می کنند و همه را نیز به ایستادگی دعوت می کنند

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment