ایران کارگر > اخبار > اخبار اقتصادی > بحران اقتصادی؛ ورشکستگی یک مؤسسه دیگر و تجمع خشمگینانه مردم برخی شهرها

بحران اقتصادی؛ ورشکستگی یک مؤسسه دیگر و تجمع خشمگینانه مردم برخی شهرها

ورشکستگی مالباختگان

 ایران – اقتصادی – ورشکستگی

مالباختگان   مؤسسه ورشکسته نور در ساوه تجمع اعتراضی شبانه برگزار کردند

دو‌شنبه شب۱۷مهرماه۹۶ مالباختگان مؤسسه نور در ساوه پس از شنیدن خبر ورشکستگی این مؤسسه مقابل شعبه آن در این شهر تجمع کرده و خواهان پس گرفتن سپرده‌های خود شدند.

مالباختگان مؤسسه ورشکسته نور در سیرجان به خیابان ریختند

مالباختگان

دو‌شنبه شب۱۷مهرماه۹۶ مالباختگان مؤسسه نور در سیرجان نیز پس از شنیدن خبر ورشکستگی این مؤسسه و خبر هایی مبنی بر برداشت پول و جابجایی از حساب افراد این بانک به خیابان ریخته و  مقابل شعبه آن در این شهر تجمع کردند. مالباختگان خواهان پس گرفتن سپرده‌های خود شدند.

مالباختگان مؤسسه نور در اراک مقابل شعبه آن در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند

مالباختگان

دو‌شنبه شب۱۷مهرماه۹۶ صدها تن از مالباختگان مؤسسه نور در اراک پس از شنیدن خبر هایی مبنی بر برداشت پول و جابجایی از حساب افراد این بانک که ورشکستگی آن را به دنبال دارد مقابل شعبه آن در خیابان ملک این شهر تجمع کردند.

مالباختگان خواستار روشن شدن وضعیت سپرده‌های خود هستند.

مالباختگان
مالباختگان اراکی مانند مالباختگان بقیه شهرها خواستار روشن شدن وضعیت سپرده‌های خود هستند

مالباختگان مؤسسه نور در زابل دست به تجمع شبانه زدند

مالباختگان زابل

دو‌شنبه شب۱۷مهرماه۹۶ مالباختگان مؤسسه نور در زابل پس از شنیدن خبر ورشکستگی این مؤسسه به تجمع شبانه مقابل شعبه آن در این شهر دست زدند. خبرها حاکی از جابجایی پول و حساب برخی از افراد است.

مالباختگان زابل
تجمع شبانه مالباختگان مؤسسه نور در زابل

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment