ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > با مادر ستار در سالگرد شهادتش؛ صحنه‌هایی که عمق رذالت جنایتکاران را هویدا می‌کند؛ کلیپ

با مادر ستار در سالگرد شهادتش؛ صحنه‌هایی که عمق رذالت جنایتکاران را هویدا می‌کند؛ کلیپ

ایران – سرکوب

با مادر ستار در سالگرد شهادتش؛ صحنه‌هایی که عمق رذالت جنایتکاران را هویدا می‌کند

مادر ، دهانت را می بویند
مبادا که گفته باشی دوستت می دارم
دل ات را می بویند
روزگار غریبی ست نازنین
و عشق را
کنار تیرک راه بند
تازیانه می زنند .
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد
در این بن بست کج و پیچ سرما
آتش را به سوختْ بارِ سرود و شعر
فروزان می دارند
به اندیشیدن خطر مکن
روزگار غریبی ست نازنین
آن که بر در می کوبد شباهنگام
به کشتن چراغ آمده است .
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد
آنک قصابان اند 
بر گذرگاه ها مستقر
با کنده وساتوری خون آلود
روزگار غریبی ست، نازنین
و تبسم را بر لب ها جراحی می کنند
و ترانه ها را بر دهان .
شوق را در پستوی خانه نهان بایدکرد
کباب قناری
بر اتش سوسن و یاس
روزگار غریب ست، نازنین
ابلیس پیروزْ مست
سور عزای ما را بر سفره نشسته است
خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment