ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > بازداشت بیش از ۱۶۰ تن از تظاهرکنندگان شهرهای عرب نشین+ اسامی تعدادی از آنان

بازداشت بیش از ۱۶۰ تن از تظاهرکنندگان شهرهای عرب نشین+ اسامی تعدادی از آنان

بازداشت اهواز
ایران – اجتماعی

بازداشت بیش از ۱۶۰ تن از تظاهرکنندگان شهرهای عرب نشین+ اسامی تعدادی از آنان

ادامه تظاهرات مردم خوزستان در اعتراض به توهین تلویزیون دولتی علیه هموطنان عرب همچنان جریان دارد. تظاهر کنندگان خواهان آزادی دستگیر ‌شدگان هستند.
براساس گزارشات رسیده، در جریان تظاهراتهای اخیر مردم اهواز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ تن از مردم دستگیر شدند. تظاهر کنندگان به‌خاطر جلوگیری از دستگیر شدن صورتهایشان را می‌پوشانند و یا شبها تردد می‌کنند. همچنین بسیاری از معترضین که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند شبها را در خارج از خانه‌هایشان به صبح می‌رسانند.
بدنبال استمرار اعتراضات و با گسترش دامنه قيام مردم عرب اهواز به شهرها و روستاهای مختلف استان خوزستان، نيروهای نظامی و انتظامی و گارد ويژه، از ديگر استانها به شهرهای عرب نشين روانه شده، و ورودی شهرها را با استقرار ایست و بازرسی های متعدد بستند.

در داخل شهر ها نيز در خيابانهای اصلی و چهارراه‌ها و حتی داخل بازارها تعداد زيادی از موتورسواران امنیتی و نیروهای ضد شورش جهت ایجاد ترس و رعب بین مردم و جلوگيری از تظاهرات مسالمت آميز آنها، اقدام به رژه می كنند.
گفته می‌شود تا كنون حدود ۲۰۰ تن از تظاهر كنندگان در شهرهای اهواز، خرمشهر، آبادان و ملاشيه در جنوب غرب شهر اهواز و عين دو در غرب اهواز توسط نيروهای اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
بين بازداشت شدگان تعدادی زن و حدود ۲۰ تن از نوجوانان زير ۱۸ سال وجود دارند كه به بازداشتگاههای اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه منتقل شدند.
مشخصات تعدادی از بازداشت شدگان به شرح زیر می باشد:

بازداشت شدگان اهواز:
-خديجه نيسی از اهالی شعيبيه در بازار مركزی اهواز در ۹  فروردين بازداشـت شد
-عائشه نيسی ۱۹ساله از اهالی شعيبيه در بازار مركزی اهواز در ۹ فروردين بازداشـت شد
-محمود بيت سياح از اهالي آخر اسفالت در ۹ فروردين در بازار مركزی اهواز بازداشـت شد
-خالد مهاوی از كوی اخر اسفالت در بازار مركزی اهواز ۹ فروردين بازداشـت شد
-منصور تميمی از اهالی كوی سياحی ۱۰ فروردين در كوی كيانپارس بازداشت شد
-وسام سواری ۱۹ ساله از اهالی سپيدار ۱۰ فروردين بازداشت شد
-شهاب نعامی،از اهالی زويه،۱۰ فروردین بازداشـت شد
-حسن كنانی از اهالی زويه، ۱۰ فروردین بازداشـت شد
-علي خسرجي ۲۳ ساله،۱۰ فروردين در بازار عبدالحميد اهواز بازداشـت شد
-عدنان بيانات سكينی ۳۷ساله از اهالی كوی علوی، ۱۲ فروردین بازداشـت شد
-جمعه سواری ۳۲ساله از اهالی كوی علوی، ۱۲ فروردین بازداشـت شد
-سوری ثعالبی(سوارى) ۴۷ساله از اهالی كوی علوی ،۱۲ فروردین بازداشـت شد
-كاظم طرفی ۴۰ ساله، از اهالی كوی گلستان، ۱۲ فروردین بازداشـت شد

بازداشت شدگان کوت عبدالله:

-عدنان خسرجی در ۱۰ فروردين بازداشت شد
-سعد نواصری در ۱۰ فروردين بازداشت شد
-محمد حزبيان ۳۶ ساله در ۱۰فروردين بازداشت شد
-محمد جليل كنون در ۱۰فروردين بازداشـت شد
-اسد نواصری ۹ فروردين بازداشـت شد
-سجاد جامعی ۲۵ساله ۱۲فروردين بازداشـت شد
-محمد فتلاوی ۲۷ساله،۱۲فروردين

بازداشـت شدگان آبادان:
-صلاح بغلانی از اهالى كوى سليچ در ۱۱فروردين بازداشـت شد
-علی بغلانی از اهالی كوی سليچ در ۱۱فروردين بازداشـت شدند
-علی جنادله 22 ساله از اهالی كوی بورده در ۱۰فروردين بازداشـت شد

ماهشهر
بازداشت شدگان در روزهای ۱۱و ۱۲فروردين ماه

-فواد حرداني
—فاضل البوصبیح
-حسین البوصبیح
-ابراهیم آل بوعلي
-فاضل عوادي
-محمد البوغبیش (البوبدر)
-ستار آل بوصبیح
-پیروز آل بوصبیح
-حمید البوغبیش (زبیدي)
-رضا البوغبیش
-مهدي آلبوغبيش

بازداشتیهای حمیدیه:
-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیديه در روزهای اول اعتراضات

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment