زنده باد اول ماه مه! اعتراض علیه فقر مزد و تحقیر کارگران! - ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > زنده باد اول ماه مه! اعتراض علیه فقر مزد و تحقیر کارگران!

زنده باد اول ماه مه! اعتراض علیه فقر مزد و تحقیر کارگران!

کارگران

زنده باد اول ماه مه! اعتراض علیه فقر مزد و تحقیر کارگران!

رحمان گلچهره

بردگی کارمزدی جاری‌ست و مسئله مزد یک موضوع همیشگی جدال  کارگران و نیروی کارمزدی اعم از کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته و…..، با کارفرمایان ودولت و… بعنوان نمایندگان، مدافعان و مجریان حفظ مناسبات سرمایه و در عین حال، بزرگترین و سازمان یافته‌ترین کارفرما در اردوی کاری بنام ایران بوده است.

مزد، بعنوان اصلی‌ترین دغدغه در پایه ای ترین تقلا، برای معیشت و بقاء زیست کارگران و نیروی کارمزدی در مناسبات و شرایط موجود ست !

در غیاب آزادانه تشکلات مستقل کارگران و….، از دولت و نهادهای سرمایه داری، و در زیر چتر سالها سرکوب جنبش کارگری و….، کارفرماها و دولت و…، مدام کوشیده اند یک بردگی آشکار از استثمار و غارت دسترنج کار، با حداقل‌های مزد و در یک شرایط نفرت آور زیست را بر کارگران و نیروی کارمزدی و جامعه بطور کل، تحمیل کنند.

کارفرماها، مالکان کارخانه ها و دولت، دائما” دارند برای جیب و سفره کارگران و….، نقشه میریزند و با هزار ترفند عناوین فریب، با محاسبات سودجویانه، با اعداد/ ارقام خود ساخته، سر و ته مزد و معاش کارگر و معلم و….. را میزنند.

برای حفظ منافع غارتگرانه و حرص سودجوئی، با تعطیلی کارخانجات و….، میلیونی خانواده کارگری را به گرسنگی کشانیده اند و مدام چندر غاز مزد و مطالبات کارگران، معلمان، پرستاران و ….، را  به گرو کشی گرفته  و خود نوعی اعتصاب پنهان ضد انسانی علیه نیروی کارمزدی را بکار گرفته ‌اند.

آنوقت، تا کارگر، معلم ،…..و….، سراغ مزدش را میگیرد و میخواهد یک ریال اضافه‌اش کند و…، اول از همه قشون میریزند سرش و به جرم تشویش و اقدام علیه امنیت  سرمایه میبرندش زندان و…، یعنی کارفرما میتواند و دولت میتواند بعنوان یک سر کشمکش مزد، زندگی میلیونها انسان را تباه سازد، اما کارگر زیر زور سرنیزه و قوانین خودساخته‌تان نمیتواند؟

قانون کار یا رساله بردگی قرون‌وسطائی

چون یک عده بچه بازاری و سرمایه دار تحصیل کرده «زرنگ»، که حالا همه‌شان کارخانه دارند و  وکیل و وزیر و فلان منصب‌اند، یک روزی زیر چتر امتیاز سرکوب و….، نشسته‌اند یک رساله بردگی قرون وسطائی  ضد کارگری نوشته‌اند و اسمش را هم گذاشته‌اند قانون کار، و هر جایی هم که شده ، آنقدر اما و اگر و شاید و…چپوندن تا هر وقت بخوان یک جای همین قوانین نیم بند را با تبصره ساطور  مصلحت بزنند!

بعد سالی یکبار ، ضدکارگری ترین نهادها ، مالکان و نمایندگان سرمایه ،یعنی یک سر کشمکش کار و سرمایه در جدال بر سر مزد ، برای زندگی یک سوی دیگر کشمکش، یعنی میلیونها انسان ، تصمیم به چگونگی زیست شان میگیرند!

هم اینک،  در آستانه اول ماه می، تعیین بیشرمانه ترین مزد خفت بار کنونی توسط سرمایه داران و نمایندگانشان در قدرت، اگرچه تدوام تحقیر و تحمیل فقر زیر فشار سرنیزه و سرکوب، در یک تعرض آشکار به هست و نیست کارگران و نیروی کارمزدی را هدف  قرار داده است،

اما، یک سر دیگر این جدال، بیکار نخواهد نشست و ارمغان سیه روزی را نظاره نخواهد کرد.

نگاه کنید! جنبش اعتراضی و اعتصابی کارگران و همه نیروی کارمزدی، بیش از هر زمان دیگری، در نپذیرفتن نظم موجود سرمایه  به میدان آمده است.

گرچه، با لجن اقتصادی حاکم بر این جامعه، با ورشکستگی اش، با اردوی میلیونی بیکاری و تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه و صنایع، با اخراج سازی‌های فله ای، با  اختلاس‌ها و غارتگریهای نجومی دسترنج کار و ثروت جامعه، در کنار و زیر یک فشار سرکوب دائمی، نیروی کارمزدی (کارگر، معلم، پرستار، کولبر، بازنشسته،…،) را مدام به جنگ نابرابر مزد و نان کشانده اید.

اما خوب نگاه کنید !

چه کسی گفته کارگران و نیروی کارمزدی به اینکه باید بخش محروم جامعه باشند و مدام بعنوان صغیر برایش تعیین تکلیف کنند، تن خواهند داد.

خیز جنبش طبقه کارگر

جنبش اعتراضی کارگران و….،و بطورکل جنبش طبقه کارگر ایران ،در یک هم سرنوشتی و تنیدگی طبقاتی در نپذیرفتن مزد و معیشتی که برای زیست شان رقم زده اید ،برای تغییر و بهبود اوضاعش خیز برداشته است.

این که دیگر اظهرمن الشمس است.

بیشتر بخوانید: بــه پیشــواز اول ماه مه روز جهانی کارگر

همچنین بخوانید: اول ماه مه روز جهانی کارگر، نماد مقاومت و آگاهی کارگران

درسته قوانین کار ایران قرون وسطائی قرن نوزدهمی ست، اما؛ کارگران ایران ، انسانهای قرن بیست و یکمی‌اند که دیگر میدانند در همین حد از دستآورد جهان متمدن،در عصر رشد غول آسای تکنولوژی ها،ظرفیت دانش و بارآوری کار، و در کنار کوهی از انباشت ثروت اجتماعی که دارد غارت میشود،داشتن یک رفاه زندگی با استانداردهای موجود جهان متمدن ،قابل دسترس و حق/ حقوق امروز طبقه کارگر ایران است و برای کسب آن به میدان آمده است.

کارگران دیگر میدانند برای خواست حداقل مزد پنج میلیون تومان ماهیانه و امکان ۳۵ ساعت کار در هفته نیاز به دانش اقتصادی خاصی ندارند.

خواست تشکل مستقل کارگری و..از دولت و حق بی قید و شرط اعتصاب ،اعتراض و مصونیت شان از هر تعرضی،

بخشی از مطالبات برحقی ست که با اراده مستقیم کارگران و نیروی کارمزدی بجلو رانده شده‌است!

ما دست‌اندرکاران سایت کارگری ایران کارگر از همه تشکل های کاگری و همه کارگران زحمتکش و محروم می خواهیم با همبستگی و اتحاد، اول ماه مه ۱۳۹۷ را به نماد ایستادگی و فریاد و اعتراض کل طبقه کارگر بر علیه سیاستهای چپاولگرانه ضد کارگری تبدیل کنند.

فقط با ایستادگی و اعتصابات و اعتراضات سراسری است که می توانیم نظام فرتوت و پوسیده را وادار به عقب نشینی نماییم.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی همه کارگران ایران برای شورش و اعتراض بر علیه ظلم و ستم پایان ناپذیر حاکمان جمهوری اسلامی.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment