پنجشنبه, خرداد ۳۰, ۱۳۹۸

Ahvaz باز هم گرانی و سقوط ارزش پول و انداختن گرانی تره‌بار در اهواز به گردن خارجی!