ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > مصاحبه با آقای علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفته تپه

مصاحبه با آقای علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفته تپه

ایران – اعتصاب کارگران

کلیپ بخشهایی از مصاحبه با آقای علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفته تپه که روز سه شنبه 16 خرداد در سومین روز از اعتصاب و اعتراص صنفی حدود ۳۰۰۰ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment