ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > اعتصاب کلیه کارگران و کارکنان شبکه هوایی مشهد در مقابل اداره مخابرات

اعتصاب کلیه کارگران و کارکنان شبکه هوایی مشهد در مقابل اداره مخابرات

Telecommunications s

ایران – اعتصاب کارگری

اعتصاب کلیه پرسنل شبکه هوایی مشهد

اعتصاب یکپارچه پرسنل شبکه کابل هوایی و زمینی مشهد دومین روز خود را پشت سر گذاشت.

روز چهارشنبه ۳۱ خرداد۹۶ کلیه پرسنل شبکه هوایی مشهد مقابل اداره مخابرات این شهر برای دومین روز متوالی تجمع کردند .

اعتصاب متحدانه کارگران و کارکنان شرکتی شبکه کابل هوایی و زمینی مشهد که تحت پوشش “شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات” (سهامی خاص ) مشعول بکار هستند در حالی دومین روز خود را پشت سر گذاشت که هیچیک از مسئولین شرکت مخابرات به بهانه اینکه آنان نیروی کار شرکتی هستند حاضر به پاسخگوئی به مطالبات آنها نشدند.
در صورتی که به نقل از کارگران و کارکنان این بخش ،آنان بیش از بیست سال برای مخابرات کار کرده اند ولی هنوز به عنوان نیروی مخابرات شناخته نمیشوند
این اعتصاب متحدانه از سوی کارگران و کارکنان شرکتی شبکه کابل هوایی و زمینی مشهد بدنبال آن آغاز شد که نماینده آنان در پی سه ماه آزار و اذیتهای فراوان از طریق جابجائی در نقاط مختلف از سوی کارفرما، نهایتا روز ۲۵خرداد ماه از کار اخراج و پیگیریها و رایزنی های همکاران وی جهت بازگشت بکار او نتیجه ای نداد.
بنا بر این گزارش، پرسنل شرکتی شبکه کابل هوایی و زمینی مشهد طی دو روز گذشته علاوه بر اعتصاب، بطور یکپارچه ای دست به تجمع در مقابل ساختمان مخابرات مرکزی استان خراسان رضوی زدند اما از مسئولین شرکت مخابرات بجز دو نفر از بازرسی و حراست شرکت مخابرات و چند مامور نیروی انتظامی که هدفی جز ترساندن تجمع کنندگان را دنبال نمیکردند حاضر به حضور در میان تجمع کنندگان و رسیدگی به خواستهای آنان نشدند.
پرسنل اعتصابی شبکه کابل هوایی و زمینی مشهد همراه با هزاران نفر از کارگران و کارکنان شرکتی مخابرات از دو سال پیش، بارها با تجمع در مقابل مجلس و اعتراضات دیگر، خواهان تضمین امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات بوده اند اما نه تنها در طول این مدت به وعده های داده شده به این بخش مهم از کارگران و کارکنان شرکت مخابرات عمل نشده است بلکه در حال حاضر در شهر مشهد نماینده آنان از کار خود اخراج شده است.

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment