ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > کوهبنان و اعتصاب کارگران معدن پابدانای جنوبی تونل ۶ زغال‌سنگ

کوهبنان و اعتصاب کارگران معدن پابدانای جنوبی تونل ۶ زغال‌سنگ

زغالسنگ کوهبنان

ایران – اعتراضات کارگری

اعتصاب کارگران معدن پابدانای جنوبی تونل۶ زغال‌سنگ کوهبنان

کارگران معدن پابدانای جنوبی تونل ۶ زغال‌سنگ  کوهبنان به همراه همسر و فرزندان از صبح روز پنجشنبه ۲۵ خرداد مسیر دوراهی مسجد ابوالفضل زرند را مسدود کرده اند.

به گفته خود کارگران، تعداد ۱۶۰ نفر از کارگران قسمت استخراج، از بهمن ماه معوقه دارند و تعداد ۹۰ نفر از كارگران از مهر ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند. خواسته کارگران، پرداخت کامل حقوق های معوقه و برکناری پیمانکار این معدن است.

 

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment