ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > اعتصاب کارگران شرکتهای فاز ۲۲ و ۲۴ کنگان

اعتصاب کارگران شرکتهای فاز ۲۲ و ۲۴ کنگان

ایران – اعتراضات کارگری

 اعتصاب کارگران شرکتهای فاز ۲۲ و ۲۴ کنگان

مشاهده کلیپ دوم از اعتصاب

روز سه شنبه ۲۸ شهریور کارگران شرکت های فاز ۲۲ و ۲۴ کنگان در یک حرکت اعتراضی بدلیل عدم دریافت مطالبات خود دست به اعتصاب زدند این کارگران دور از خانواده در این شرایط اب و هوایی از صبح تا شب عرق میریزند و ۶ ماه است حقوق نگرفته اند.
در حال حاضر کارگران یکی از شرکت پیمانکاری شاغل در فاز ۲۲ و ۲۴  واقع در عسلویه از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون دارای معوقات مزدی هستند.

بنا به خبرهای دریافتی  کارگران یکی از شرکتهای پیمانکاری شاغل در فاز ۲۲ و ۲۴  واقع در عسلویه از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون دارای معوقات مزدی هستند.

به گفته یکی از کارگران پرداخت ها در قالب مساعده های بسیار کم انجام شده است ولی با توجه به بازگشایی مدارس این پرداختی ها کفاف هزینه های جاری خانواده های کارگری را نمی دهد.

این کارگر ادامه داد: با وجود معوقات مزدی و وعده های انجام نشده کارفرما هیچ پروژه ای متوقف نشده و روند کار رو به جلو بوده است حال نوبت کارفرمایان است که حق ما، دستمزد کارگر را بموقع بپردازند و نه با تاخیر بیش از چند ماه.

 به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment