ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > اعتصاب سراسری کامیون‌داران و تقاضای همبستگی خانم بیتا باقری راننده‌کامیون کلیپ

اعتصاب سراسری کامیون‌داران و تقاضای همبستگی خانم بیتا باقری راننده‌کامیون کلیپ

ایران – اجتماعی

اعتصاب سراسری کامیون‌داران و درخواست همبستگی توسط خانم بیتا باقری راننده‌کامیون کلیپ

در این کلیپ صحبتهای یک از رانندگان کامیون اعتصابی یه نام خانم بیتا باقری و درخواست وی برای همبستگی همه کامیونداران در اعتصاب سراسری کامیون داران را مشاهده می کنیدکه خواستار همبستگی و پیوستن همه رانندگان کامیون به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون است.

اعتصاب رانندگان کامیون بیتا باقری

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment