چهارشنبه, اسفند ۱, ۱۳۹۷

strike اعتصاب سراسری شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی

اعتصاب سراسری شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی