ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > اعتصاب بخاطر عدم پرداخت دستمزد معوقه کارگران ترمینال سلام

اعتصاب بخاطر عدم پرداخت دستمزد معوقه کارگران ترمینال سلام

اعتصاب

ایران – اعتصاب کارگران

اعتصاب بخاطر عدم پرداخت دستمزد معوقه کارگران ترمینال سلام

مدیر عامل شرکت احداث و راه‌اندازی “پایانه سلام” از پرداخت ۳ ماه دستمزد معوقه کارگران شاغل دراین پایانه امتناع می‌کند.
وی هفته گذشته در جریان تجمع کارگران شرکت؛ قول داده بود که طی چند روز آینده تمامی دستمزدهای کارگران را پرداخت کند، اما علیرغم گذشت یک هفته، به وعده های خود عمل نکرده و این موجب نارضایتی کارگران شده است. کارگران اعلام کردند در صورتی که مدیر عامل شرکت به وعده های خود عمل نکند بار دیگر دست به اعتصاب و تجمع خواهند زد.

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment