اعتصاب بازاریان تهران در اعتراض به گرانی و نبود کالا ، شنبه ۲۰مرداد - مجموعه کلیپ - ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > اعتصاب بازاریان تهران در اعتراض به گرانی و نبود کالا ، شنبه ۲۰مرداد – مجموعه کلیپ

اعتصاب بازاریان تهران در اعتراض به گرانی و نبود کالا ، شنبه ۲۰مرداد – مجموعه کلیپ

ایران – اجتماعی

اعتصاب بازاریان تهران در اعتراض به گرانی و نبود کالا ، شنبه ۲۰مرداد – مجموعه کلیپ

اعتصاب بازاریان تهران ؛ امروز شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴۳۰ بازاریان در بازار کفاشان تهران در خیابان ۱۵ خرداد کوچه سید ولی دست به اعتصاب زدند.
اعتصاب بازار کفاشان در اعتراض به گرانی و نبود کالا برای تولید کفش صورت گرفته است

بازاریان تهرانی شعار می دهند: تولیدی با غیرت حمایت حمایت.بدنبال اعتصاب بازار کفاشان، مغازه داران پاساژ موسوی تهران نیز محلهای کسب و کار خود را بسته و به بازار کفاشها پیوستند.
در ساعت ۱۵۴۰ مغازه‌داران بازار منوچهرخانی هم به اعتصاب پیوسته و مغازه‌های خود را بستند.
بازاریان تهران از همه همشهریان تهرانی خود درخواست دارند که به تجمع اعتراضی آنها در بازار بپیوندند.
همچنین بازاریان اعتصابی از همه قسمتهای بازار بزرگ تهران خواهان همراهی و پشتیبانی شدند و درخواست دارند که سایر بازاریان نیز به اعتصاب آنها بپیوندند.

اعتصاب بازاریان تهران

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment