ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > اعتراض کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری آبادان

اعتراض کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری آبادان

اعتراض کارگران

ایران – اعتراض کارگران

ادامه اعتراض کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری آبادان

بنابه گزارشات رسیده به ایران کارگر، روز سه شنبه ۶ تیر ماه شماری از کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری آبادان بدلیل عدم رسیدگی به خواست بر حق شان، برای چندمین روز متوالی در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

برپایه همین گزارش، کارگران معترض خواستار دریافت دستمزدهای معوقه و برخی از مطالبات عقب افتاده خود می باشند. به گفته کارگران معترض، کارفرما تا این لحظه که بیش از سه ماه از سال ۹۶ گذشته است؛ هنوز حق اضافه‌ کاری‌های مربوط به خرداد و مرداد سال ۹۴، تیر و مرداد ۹۵ و اردیبهشت و خرداد سالجاری را به آنها پرداخت نکرده است.

یاد آوری می شود که روز شنبه ۴ تیر ماه نیز کارگران پیمانی فضای سبز منطقه سه شهرداری آبادان، در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر دست به تجمع زده بودند.

برپایه این گزارش، همچنین بیش از ۵۰ نفر از کارگران پیمانی خدماتی منطقه سه شهرداری آبادان که تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری فعالیت دارند، بار دیگر تجمع‌های اعتراضی خود را مقابل ساختمان شهرداری از سر گرفتند. گروهی دیگر از این کارگران روز شنبه ۳ تیر ماه مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کرده بودند. دلیل اعتراض این کارگران به تاخیر افتادن دستمزد و دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی است

کارگران شهرداری شهر های دیگر نیز به خاطر عدم پرداخت حقوق شان مستمرا دست به تجمع می زنند، فی المثل  روز شنبه ۳ تیر ماه، شماری از کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد در اعتراض به عدم پرداخت ۸ ماه حقوق معوقه شان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران بیشتر از ۸ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند این درحالی است که برای حل مشکلاتشان پیگیری های زیادی کرده اند اما این اعتراضات هربار بی نتیجه مانده است.

اعتراض کارگران
تصویر اعتراض کارگران در مقابل شهرداری

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment