ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > اعتراض کارگران شهرداری نورآباد در مقابل شهرداری

اعتراض کارگران شهرداری نورآباد در مقابل شهرداری

workers image

ایران اعتراض کارگران

در شرایطی که گرانی بیداد میکند؛ عوامل دزد و غارتگر در نورآباد؛ به کارگران شهرداری نیز رحم نکرده و مطالبات ۴ ماهه آنها را پرداخت نکردند . حقوق ۴ ماه ۲۵ راننده خدمات شهری شهرداری نورآباد پرداخت نشده است .

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment