دوشنبه, بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

اسکورت تانکرهای اعتصاب شکن توسط نیروی انتظامی در وحشت از واکنش اعتصابگران کلیپ