بیرون انداختن کارمندان موسسه آرمان از محل کار توسط مالباختگان دزفولی؛مجموعه کلیپ - ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار اقتصادی > بیرون انداختن کارمندان موسسه آرمان از محل کار توسط مالباختگان دزفولی؛مجموعه کلیپ

بیرون انداختن کارمندان موسسه آرمان از محل کار توسط مالباختگان دزفولی؛مجموعه کلیپ

ایران – مالباختگان

بیرون انداختن کارمندان موسسه آرمان  از محل کار توسط مردم دزفول؛ مجموعه کلیپ

مالباختگان دزفولی تعدادی از کارمندان موسسه آرمان وحدت را از شعبه بیرون کردند. دو شعبه توسط مردم بسته شد و كارمندان بيرون رفتند . يك شعبه نيز از ترس خودش پيشاپيش بستند و رفتند.

 

کلیپی از بیرون انداختن کارمندهای موسسه آرمان وحدت شعبه طالقانی دزفول ۵ مهر ۱۳۹۶

بستن شعبه شریعتی موسسه آرامان وحدت دزفول توسط مردم غارت شده  ۵ مهر ۱۳۹۶

بسته شدن شعبه مثلث موسسه آرامان وحدت از ترس مردم غارت شده توسط این مؤسسه  ۵ مهر ۱۳۹۶


به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment