ایران کارگر > گوناگون > اجرای هنرمندانه و زیبای دختر قشقایی؛ ایران, که سر سوده‌ای از فخر به کیوان کلیپ

اجرای هنرمندانه و زیبای دختر قشقایی؛ ایران, که سر سوده‌ای از فخر به کیوان کلیپ

ایران – اجتماعی

اجرای هنرمندانه و زیبای دختر قشقایی؛ ایران, که سر سوده‌ای از فخر به کیوان کلیپ

ایران, ای کاخ که سر سوده‌ای از فخر به کیوان بر قدرت تو چرخ برین واله و حیران پیوسته تو را دست خدا باد نگهبان ای مهد جوانمردی و آزادی و ایمان ای کشور آزاده‌دلان، ایران! ایران! ز آغاز جهان، مأمن احرار تو بودی مأوای بسی مردم هشیار تو بودی در نهضت هر قوم، علمدار تو بودی این قافله را قافله‌سالار تو بودی هر سلسله را دست تو شد سلسله‌جنبان یک روز تو را مُلک جهان زیر نگین بود وحشت‌زده قدرت تو، چرخ برین بود در دست توانای تو تا مشعل دین بود روشن ز فروغ تو همه روی زمین بود شد نور خدا از ید بیضای تو تابان هرگز نشود نام تو آمیخته با ننگ بر شیشه اقبال تو هرگز نخورد سنگ دانم که به روبه‌صفتان عرصه کنی تنگ ای ملک، همانی تو که شیران قوی چنگ از هیبت شیران تو بودند هراسان گیرم که دو صد لشکر غارتگر خونریز آیند به پیکار تو با هیبت چنگیز گر تیر بلا بارد و رگبار بلاخیز یا مرگ ز وحشت بزند نعره که: بگریز، سرباز تو هرگز نکند پشت به میدان از شادی تو شاد، ز حزن تو حزینیم تا جان به تن ماست، همینیم، همینیم بر خاک تو گلزار جنان را نگزینیم سوگند به نام تو که از پا ننشینیم تا سر نکشد کاخ جلال تو به کیوان قدری نگذاریم برایت سر و جان را در پای تو ریزیم هم این را و هم آن را مغلوب تو سازیم زمین را و زمان را تا قدرت تو خیره کند چشم جهان را گر سر برود، ما نرویم از سر پیمان راهی به حریمت نبرد دشمن بدخواه در عرصه سیمرغ، مگس را نبود راه ای دست بداندیش ز دامان تو کوتاه تو بیشه شیری، نشوی لانه روباه تو وادی قدسی، نشوی خانه شیطان ابوالحسن ورزی

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment