ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > اتحاد ۴۵۰ کارگرشرکت فریکو سیرجان برای احقاق حقوق معوقه دراعتصابی هماهنگ + کلیپ

اتحاد ۴۵۰ کارگرشرکت فریکو سیرجان برای احقاق حقوق معوقه دراعتصابی هماهنگ + کلیپ

سیرجان
ایران – کارگری

اتحاد ۴۵۰ کارگرشرکت فریکو سیرجان برای احقاق حقوق معوقه دراعتصابی هماهنگ

کارگران شرکت فریکو سیرجان از سه ماه پیش در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود و عدم واریز بیمه هایشان به حساب صندوق سازمان تامین اجتماعی بارها دست به اعتصاب زده اند اما علیرغم وساطت مسئولین فرمانداری و نماینده شهر و تعهد کارفرما برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، هیچیک از این وعده ها در طول سه ماه گذشته  محقق نشده است و در حال حاضر این کارگران ۴ ماه حقوق معوقه دارند.

کارگران شرکت فریکو سیرجان در ادامه اعتصابات و اعتراضات سه ماه گذشته خود، بار دیگر از روز چهارشنبه گذشته دست به اعتصاب زده و خواهان تسویه دستمزدهای معوقه خود و واریز بیمه هایشان به صندوق سازمان تامین اجتماعی شده اند.

در طول ماههای گذشته هر موقع این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زده اند کارفرما اقدام به تعطیلی شرکت کرده تا کارگران بناچار خود به سرکارهایشان بازگردند. این تعطیلی در مواقعی تا بیست روز هم طول کشیده است.

بنا بر این اظهارات، این بار نیز در پی آغاز اعتصاب کارگران از روز چهارشنبه گذشته و ممانعت آنان از بارگیری روغن،  کارفرما اقدام به تعطیلی کارخانه کرده و کارگران از آنجا که متوجه شدند کارفرما در صدد خارج کردن روغنهای دپو شده به مبلغ پنج میلیارد تومان از انبار شرکت است  از روز چهارشنبه گذشته دست به تجمع شبانه روزی در مقابل شرکت زده اند و علیرغم سرمای شدید با بر پا کردن چادر در مقابل کارخانه، شبها را به صبح میرسانند.

شرکت فریکو سیرجان که در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان قرار دارد تولید کننده روغنهای خوراکی با برند نینا است و متعلق به مهدی میر سلیم (پسر عموی میرسلیم کاندیدای ریاست جمهوری دوره یازدهم ریاست جمهوری) می باشد.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment