آتش‌سوزی در شهرک صنعتی لیا با ۳ مصدوم و ریزش دیوار در شیراز با ۲ مصدوم

آتش‌سوزی در شهرک صنعتی لیا

كامنت گذارى