ایران کارگر > ویدئو > آب آشامیدنی و وضعیت آن در یکی از مدارس سیستان و بلوچستان

آب آشامیدنی و وضعیت آن در یکی از مدارس سیستان و بلوچستان

ایران- فقر

وضعیت آب آشامیدنی در یکی از مدارس سیستان و بلوچستان

این کلیپ نشان دهنده شرایط زندگی و تحصیلی سخت کودکان ایرانی و وضعیت آب آشامیدنی در مدارس سیستان و بلوچستان است.

تأسف بار اینکه مقامات دولتی هم بجای پرداختن به اصل موضوع که سیاستهای ویرانگر اقتصادی دولت و کمبود آب در بسیاری مناطق و بخصوص مدارس در این استان  است راه کار را در صرفه جویی مردم آنهم در گرمای بالای ۵۰ درجه در این استان میدانند!

Tags:

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment