ایران کارگر > گیلان غرب

ایران – اجتماعی مردم بارها از خدا می‌خوان که نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه، یک خبرنگار در گیلان غرب+ کلیپ در جمهوری اسلامی هیچوقت مردم برایشان اهمیت نداشته فقط مقام و پست و ریاست و قدرت جمهوری اسلامی هروقت احساس…