ایران کارگر > گلستان
بازداشت فعالان سنی مذهب

ایران – اجتماعی بازداشتهای خودسرانه فعالان سنی مذهب در استان گلستان طی دو ماه گذشته دست کم دو تن از فعالان اهل سنت از سوی اداره اطلاعات استان گلستان بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای…